Головна » Ведення облікової документації

Ведення облікової документації

Одним із інструментів керівництва діяльністю клубного закладу є добре організований облік роботи, який дає змогу зробити аналіз стану справ, усього обсягу роботи, хід виконання основних показників роботи клубу. І одним з таких показників є облікова документація щодо координування роботи аматорських колективів.

Установчі документи є документами юридичного характеру і мають нормативно-правову функцію.

Кожен клубний заклад має свою внутрішню структуру, яка складається з окремих підрозділів, клубних формувань. Ця структура розробляється керівником закладу виходячи з потреб та напрямків роботи.

Журнал обліку роботи аматорського колективу ведеться керівником і заповнюється після проведення репетиції, заняття чи вистави, концерту. Зберігається постійно. У журналі вміщуються такі розділи: «Річний план роботи колективу», розгорнутий «Список учасників», Облік відвідувань «занять», «Зміст проведених занять», «Облік концертних виступів» (додаток № 1).

Порядок ведення журналу:

1. Журнал обліку роботи колективу є основним документом обліку обсягу та змісту роботи, зберігається в художньому відділі Палацу культури або у директора БК, заповнюється особисто керівником колективу.

2. Облік занять та концертів заповнюється наступного дня після їх проведення.

3. Ведення журналу обліку роботи колективу двічі на місяць перевіряється керівником закладу культури або художнім керівником.

4. На основі даних журналу складається табель обліку фактично відпрацьованого часу, згідно розкладу і подається в бухгалтерію.

5. Репертуарні плани і звіти про проведену роботу складаються щоквартально

Журнал обліку роботи клубу за інтересами або аматорського об’єднання ведеться керівником об’єднання і заповнюється після проведення засідання ради чи заходу. Зберігається постійно. У журналі вмішуються такі розділи: «План роботи клубу», «Протоколи засідання ради клубу», «Облік проведених заходів», «Список членів клубу» (розгорнутий). Форма журналу складається самостійно.

Якщо клубний заклад не має власної бухгалтерії, то керівник закладу повинен мати журнали обліку платних послуг (товарно-касову книгу), матеріальних цінностей та технічних засобів. Цей облік ведеться за погодженням з централізованою бухгалтерією, яка обслуговує заклад або з бухгалтерією сільської ради.

Обов’язки керівника колективу

1. Постійно підвищувати свій творчий рівень, удосконалювати професійні навички роботи з колективом, ширше використовувати передовий досвід в організації проведення занять в колективі.

2. На основі перспективного та місячного планів роботи, затверджених художньою радою, вести постійну учбово — творчу та виховну роботу, сприяти високій виконавській майстерності.

3. Враховуючи ступінь підготовленості учасників художньої самодіяльності, складати репертуарні плани, включаючи кращі твори українського та зарубіжного мистецтва.

4. Нести матеріальну відповідальність за збереження музичних інструментів, апаратури, костюмів та інше. Слідкувати за їх справністю.

5. Брати активну участь в суспільному житті міста (села) та Палацу (Будинку) культури. Силами керованого колективу художньої самодіяльності сприяти найбільш якісному проведенню заходів, згідно плану роботи Палацу (Будинку) культури.

6. Нести особисту відповідальність за відвідування учасниками колективу занять.

7. Надавати методичну допомогу міській (сільській) художній самодіяльності. Постійно вести роботу по залученню до колективу нових учасників.

8. Розвивати в учасників колективу почуття братерства та взаємодопомоги, гордості за свій колектив.

9. Проводить учбові заняття, виступи учасників з концертами та виставками.

Нормативні документи щодо роботи аматорських колективів,

«народних» та «зразкових» аматорських колективів

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Анонс