Головна » Нормативна документація

Перелік основних установчих документів ЗККТ.

  1. Статут клубного закладу, як неприбуткової організації, зареєстрований у відповідному органі місцевої виконавчої влади.
Зберігається постійно
  1. Паспорт ЗККТ
Зберігається постійно
  1. Структура та штатний розклад клубного закладу, затверджені відділом культури.
Зберігаються постійно
  1. Кошторис клубного закладу на рік (затверджений відділом культури).
Зберігається 5 років
  1. Посадові інструкції працівників ЗККТ
Зберігаються постійно
  1. Організаційно-розпорядчі документи, накази та постанови, програми та заходи керівного органу культури, органів місцевого самоврядування.
 

Зберігаються 5 років

  1. Власні організаційно-розпорядчі документи.
Зберігаються 10 років
  1. Накази та дипломи про присвоєння звань “Народний аматорський колектив” та “Зразковий аматорський колектив”
 Зберігаються постійно
  1. Статути або Положення про структурні підрозділи закладу (клубів .за інтересами,громадських та аматорських об’єднань, комерційних, госпрозрахункових підрозділів).
 

Зберігаються протягом 10 років

  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.
Зберігаються постійно

Установчі документи є документами юридичного характеру і мають нормативно-правову функцію. Основним з них є Статут клубного закладу(Положення). Статут юридично легалізує клубний заклад. Статут складається керівником клубного закладу, обговорюється на зборах трудового колективу закладу або на громадському сході населення, яке відкриває клубний заклад. Затверджується Статут засновником закладу. Статут державного закладу затверджується відділом культури. Якщо ж заклад відкриває місцева рада, то він затверджується місцевою радою. Всі затверджені статути клубних закладів підлягають обов’язковій реєстрації як неприбуткові організації у відповідних відділах чи управліннях райдержадміністрацій, міськвиконкомів. Заклад вважається створеним з моменту реєстрації його Статуту. В разі внесених змін у Статут, до нього розробляються додатки, які теж затверджуються та реєструються.

Іншим нормативним документом є Паспорт клубного закладу, в якому реєструються всі необхідні відомості. Кожен клубний заклад має свою внутрішню структуру, яка складається з окремих підрозділів, клубних формувань. Ця структура розробляється керівником закладу, виходячи з потреб та напрямків роботи. Керівник, відповідно до структури та фінансових можливостей закладу, розробляє штатний розклад і подає його на затвердження відділом культури. Необхідним документом є кошторис доходів та витрат, який складається на рік і включає всі види фінансування (бюджетне, надходження від платних послуг, від комерційної діяльності, очікувані спонсорські внески) та всі види витрат.

Посадову інструкцію працівника ЗККТ розробляє керівник клубного закладу на кожну посаду окремо, в 2-х примірниках (1-працівнику), з якою працівник знайомиться під розпис (додаток №5).

Організаційно розпорядчі документи – це накази, рішення, постанови відділу культури, місцевих органів влади та вищестоящих органів та установ, що стосуються як роботи конкретного закладу, так і сфери культури в цілому. Вони збираються в окрему папку, де вміщується журнал реєстрації цих документів. У великому клубному закладі необхідно окремо вести журнал реєстрації вхідних і вихідних документів.

Якщо клубний заклад здійснює видання власних організаційно розпорядчих документів, то в такому разі ведеться окрема справа для них і окремий журнал їх реєстрації. Накази та дипломи про присвоєння почесних звань та найменувань клубний заклад повинен мати в оригіналі.

Кожне клубне формування (особливо клуби за інтересами, громадські та аматорські організації, об’єднання) повинні мати окремі статути чи положення, розроблені радою формування і затверджені керівником клубного закладу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути розроблені самостійно, або використовуватися типові, запропоновані відділом культури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Анонс