Головна » Анонси » Обласний огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості

Житомирський обласний центр народної творчості Житомирської обласної ради проведе обласний огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості з 2 вересня по 30 жовтня 2018 року.

Конкурс проводиться згідно наказу Міністерства культури України № 619 від 30.06.017 року та відповідно до підпункту 13 та 42 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, відповідно до Плану роботи управління культури та туризму облдержадміністрації на 2018 рік, затвердженого наказом управління від 15.12.2017 № 169, наказу управління культури та туризму облдержадміністрації від 18.06.2018 №110 Про проведення обласного огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості” та з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування сільського населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села.

ПОЛОЖЕННЯ про обласний огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості (далі Огляд-конкурс) проводиться з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села.

1.2. Організаторами обласного Огляду- конкурсу є: управління культури та туризму облдержадміністрації, Житомирський обласний Центр народної творчості.

1.3. Основними завданнями Огляду-конкурсу є:

поширення кращого досвіду роботи клубних закладів у сільській місцевості;

удосконалення культурного обслуговування населення клубними

закладами у сільській місцевості;

залучення різновікових груп населення, зокрема талановитої сільської

молоді, творчо обдарованих дітей до музичного, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва;

підвищення художнього рівня аматорських колективів клубних закладів у сільській місцевості;

піднесення престижу працівників клубних закладів у сільській місцевості;

сприяння підвищенню рівня кадрового забезпечення клубних закладів у сільській місцевості;

створення належних умов для розвитку усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної народної культури, творчих об’єднань та клубів за інтересами;

сприяння в реалізації нових культурно-мистецьких проектів, спрямованих на духовне відродження села з урахуванням традицій, звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей територіальної громади.

1.4. В Огляді-конкурсі можуть брати участь усі клубні заклади сільської місцевості.

II. ОРГКОМІТЕТ ТА ЖУРІ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

2.1. Для організації та проведення Огляду-конкурсу створюється обласне журі, до складу якого входять представники управління культури та туризму, обласного Центру народної творчості та інших закладів культури (за згодою).

2.2. Обласне журі вивчає матеріали що надійшли від районних журі та визначає переможців обласного Огляду-конкурсу.

2.3. Для організації та проведення районних оглядів у кожному районі створюються районні оргкомітети Огляду-конкурсу. До складу районних оргкомітетів можуть входити представники органів місцевого самоврядування, керівники та спеціалісти установ та закладів культури, профспілок та засобів масової інформації тощо.

Персональний склад районних оргкомітетів затверджується наказами районних відділів культури.

За підсумками районного Огляду-конкурсу районні оргкомітети подають обласному журі для розгляду і опрацювання матеріали щодо переможців Огляду-конкурсу в районі. Матеріали надсилаються за адресою:

м. Житомир, вул. Трипільська, 5, ЖОЦНТ; телефони: (0412) 24-28-40, 24-08-86.

2.4. Обласний оргкомітет: визначає порядок і умови проведення огляду-конкурсу на місцях, здійснює організацію та проведення обласного Огляду-конкурсу.

За результатами вивчення та аналізу діяльності клубних закладів у сільській місцевості визначає переможців обласного Огляду-конкурсу.

2.5. За підсумками обласного Огляду-конкурсу обласні оргкомітети подають всеукраїнському журі для розгляду і опрацювання матеріали щодо переможця Огляду-конкурсу в області.

Усі матеріали надсилаються до Міністерства культури України.

III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

3.1. Огляд-конкурс проводиться раз на два роки у два етапи:

I етап (районний) – проводиться з 1липня по 1 вересня 2018 року.

3.2. Для участі в районному огляді-конкурсі кожен клубний заклад готує та надає матеріали про проведену роботу протягом останніх двох років за відповідними напрямами його діяльності:

організація культурно – дозвіллєвої роботи, зокрема для дітей та молоді;

розвиток матеріально-технічної бази клубного закладу;

впровадження нових культурно-творчих ініціатив, господарської самостійності;

реалізація найцікавіших творчих проектів;

розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної культури, української обрядовості, народних промислів та ремесел.

3.3. Другий етап (обласний) – заключний етап Огляду-конкурсу (з 2 вересня по 30 жовтня 2018 року) включає:

вивчення та узагальнення обласним журі матеріалів, представлених районними оргкомітетами;

визначає переможців заключного етапу Огляду-конкурсу.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

4.1. Критеріями оцінки учасників Огляду-конкурсу є:

наявність у клубному закладі постійно діючих, кількість новоутворених творчих колективів за жанрами, клубів за інтересами тощо;

різноманітність форм культурно-дозвіллєвої роботи;

рівень кадрового забезпечення (фахова освіта, творчий підхід до виконання функціональних обов’язків);

системність (програми, перспективні плани), новаторство та інноваційні форми діяльності клубного закладу;

участь творчих колективів клубних закладів у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних культурно – мистецьких заходах (творчих звітах, оглядах, конкурсах тощо);

стан матеріально-технічної бази клубного закладу;

взаємодія з навчальними та позашкільними закладами;

співпраця з громадськими організаціями, національно-культурними товариствами, культурологічними формуваннями і фондами тощо;

висвітлення практики і досвіду роботи закладу в засобах масової інформації.

V. ФІНАНСУВАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

5.1. Обласний етап огляду-конкурсу фінансується за рахунок коштів управління культури та туризму облдержадміністрації, передбачених на проведення заходів у галузі культури ти мистецтва.

VI. ПІДСУМКИ ТА НАГОРОДИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

6.1. Для переможців встановлюється одне перше, два других, три третіх місця.

6.2. Обласне журі подає у Міністерство культури України кандидатури переможців обласного Огляду-конкурсу, які посіли перше, друге і третє місця для відзначення дипломами та нагородами.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Анонс